Samen Deskundiger
Kennisnet

Verslag bijeenkomst 26 november

Bijeenkomst SD-Fryslân op bestuurskantoor Stichting Proloog te Leeuwarden.

Mededeling:

De geplande SD-Fryslân bijeenkomst van woensdag 10 februari gaat naar maandag 8 februari.

Afrekening congres + besteding geld

Er is nog geld over van het congres van afgelopen jaar. De vraag aan de leden is wat we met deze gelden gaan doen. Gaan we deze specifiek ergens voor inzetten of schuiven we deze gelden door naar het congres van volgend jaar? Er wordt nu nog geen beslissing gemaakt.  

Behoeftepeiling scholing Office 365

Een aantal leden geeft aan nog behoefte te hebben in nascholing als opvolging van de Office 365 Experttraining. Teun Meijer stuurt hierover nog info via de mail.

Mochten besturen nu nog willen instappen in de Office 365 Expertraining dan kan dat nog. Zoek elkaar dan op, zodat de kosten van de trainingen gedeeld kunnen worden door het aantal deelnemende besturen.

Hebben besturen Office 365 via Jan Hummelman en scholen zijn aangesloten bij netwerkbeheerder Skool, dan kunnen gebruikers met  vragen terecht bij de servicedesk van Skool. Hier moet overigens wel een afneemcontract bij Skool afgesloten worden.

Voortgang glasvezel

Sijbrand is bij de provincie geweest vanwege de voortgang voor de aanleg van glasvezel op de scholen. Dit verloopt nog steeds erg stroef. Er is geen duidelijk beeld welke scholen wel en geen glasvezel hebben.

Samenwerking bij aanbestedingen (bijv. hardware)

Er is een aantal jaren terug een Europese aanbesteding geweest van hardware (tablets, laptops, digiborden). Hier konden 3 partijen op inschrijven. Op papier leek dit erg voordelig, maar in de praktijk viel dit toen tegen.  Er was een 5-jarige mantelovereenkomst. Deze is niet verlengd omdat de markt snel veranderd.

Er zijn een aantal leden die aangeven dat het zeker wel een kostenbesparing met zich mee kan brengen. Daarom wordt besloten dat er een extra bijeenkomst gepland wordt over een Europese aanbesteding van hardware voor 2017.

Keuze ouderportaal

In de vorige bijeenkomst hebben een aantal aanbieders van ouderportalen hun product laten zien. Social Schools en Mijnschool kwamen daarbij als interessante aanbieders uit de bus.

Gepersonaliseerd leren en de beweging van de markt.

Presentaties van uitgevers rond de visie op gepersonaliseerd leren vanuit hun optiek. Branche vereniging De Geu o.l.v. Geeske Steenken presenteerde haar visie. Zij geeft mee dat de ondersteuning van de leermiddelen erg belangrijk zijn bij het inzetten van ICT in de scholen.

Er zijn van de 39 uitgeverijen, die vallen onder de branche-organisatie, zijn er vandaag 7 aanwezig om hun producten te laten zien. Dit zijn Malmberg, Thiememeulenhoff, Noordhoff Uitgevers, Ars Scribendi Uitgeverij, Blink Educatie, Zwijssen en Uw Academie.

Dit is de link naar de dropbox met daarin de presentaties van de uitgeverijen. De materialen en het verslag van de waag zullen in deze map geplaatst worden:

https://www.dropbox.com/sh/uoc5gb2dpjaavce/AAB9KslCEXa_5ZO8amZmicGxa?dl=0 

 Uitgever  Contactpersoon  Contactgegevens
 Geu  Geeske Steeneken  geeske@xs4all.nl
 Malmberg  Melchior de Vries  melchior.de.vries@malmberg.nl
 Thieme Meulenhoff  Mart van der Linden  m.van.der.linden@thiememeulenhoff.nl
 Noordhoff  Natasja Derksen  n.derksen@noordhoff.nl
 Blink  Janneke Westerhuis  westerhuisjenj@gmail.com
 Zwijsen  Bart Bastiaan  b.bastiaan@zwijsen.nl

Teacherschannel

 Daniella Overbeek  stefan.van.goor@teacherschannel.nl

Presentatie Waag Society, Creative Learning Lab en maakonderwijs-  initiatieven.

Speciale aandacht voor de projecten Klas van de Toekomst, Teacher Maker Camp en Juf in de Wolken.

We starten met een groepsgesprek en noteren bevindingen op grote vellen papier. De vragen aan de groep zijn:

- Wat hebben leerkrachten volgens jou nodig om meer ICT en media in hun

klas te kunnen gebruiken?

- Welke drempels ervaren leerkrachten nu om ICT op een creatieve manier

een plek te geven in hun onderwijs?

- Wat zou je graag uit deze middag willen halen?

Technologieën carroussel

We splitsen op in drie groepen en werken in een carrousel. Iedere groep krijgt 45 minuten om zich te verdiepen in een technologie/tool en de vertaalslag naar de lespraktijk te maken.

Bee Bot en Turtle Robots

Richt zich op de manier waarop computer algoritmes door deze tools inzichtelijk worden gemaakt voor jonge kinderen en op manieren om deze tools betekenisvol in te zetten in het onderwijs.

Websites en applicaties

Richt zich op de mogelijkheden om verschillende websites en apps in te zetten

binnen lessen. Denk aan Google Maps, sociale media, nieuwssites, apps voor

het weer of apps voor fotografie en video.

Makey Makey

Richt zich op de mogelijkheden om fysieke installaties te maken die de klas

leuker en interactiever maken, of die lesstof op een bijzondere manier

presenteren.

Na afloop nemen de deelnemers hun eigen lescanvassen mee naar huis.