Samen Deskundiger
Kennisnet

Verslag bijeenkomst 8 februari

Bijeenkomst Coordinatoren in Joure

Mededelingen:
- Afrekening congres + besteding geld
- Planning 2016 (data en inhoud)
- Behoeftepeiling scholing O365/aangepaste voorwaarden
- Voortgang glasvezel
- Samenwerking bij aanbestedingen (bijv. hardware)

Presentatie Mijn school 
We hebben enige tijd geleden met Firmaq gesproken en informatie uitgewisseld over het koppelen van MijnSchool aan de publieke website. Nico Kluijn licht toe hoe vanaf het ouderportaal nieuwtje kunnen worden gedeeld tussen de leden en meteen aan de website kunnen worden doorgestuurd.

Pecha Kucha (spreek uit: peTJAkeTJA)
Iedereen presenteert op basis van dit format de 'Puzzels en Parels en een gouden tip' binnen de eigen organisatie.
Zowel de werkvorm als de inhoudelijke presentaties worden als zeer waardevol gezien.

Programmeren
Teun Meijer vertelt de stand van zaken van de versnellingsvraag 'leerlijn programmeren' die zij mede aan het ontwikkelen zijn. Verwachting is dat deze eind april gepubliseerd zal worden.