Samen Deskundiger
Kennisnet

Deelnemers

De deelnemers die zijn aangesloten bij SD-Fryslân :


K. v.d. Zee - Pcbo Dongeradeel
S. Hoekstra -  Pcbo Dongeradeel
F. Kingma - CBO-G3
A. Dijk - Proloog
T. Woudwijk -  Pcbo Tytsjerksteradiel
H. Visser -  Noventa
M. Fennema -  Sbo de Sudwester
A. v.d. Meer -  CBO Meilân
S. Dijkstra -  De Basis
V. Felder - Comperio - CBO Tjongerwerven
I. van Wermeskerken -  Nije Gaast
T. Fabriek -  Nije Gaast
R. Jongstra -  Gearhing
A. Wesselius -  NHL (Pabo)
T. Meijer - Onderwijsgroep Fier
R. Nammensma - Pcbo Leeuwarden
T. van der Veen - OPO Furore
A. van Elburg - Dotinga - Palludara
S. Bonnema - Primo Opsterland
S. de Witte - CBO Noardwest Fryslan
D. Hofstra -  CBO Noardwest Fryslan

 

Totaal :  225 scholen en 38.650 leerlingen