Kennisgroep ICT, 29 november 2018

In een korte presentatie werden de onderwerpen toegelicht met daarna de mogelijkheid om dieper op de onderwerpen in te gaan. De thema's van deze middag waren:

SIVON: samen in inkopen voor onderwijs Nederland. Door met een groot aantal besturen te gaan inkopen, wil SIVON een aantal inkoopprocessen eenvoudiger en wellicht betaalbaarder maken. Ze zetten eerst in op een drietal thema's: Een functionaris gegevensbescherming as a service, Wifi as a service en exterene connectiviteit. In de toekomst willen ze ook hardware en leermiddelen op deze manier gaan aanbieden/ aanbesteden.


Onderzoek leermiddelen: De leermiddelen van de toekomst vragen om maatwerk en differentiatie. Meer adaptief en flexibeler. De schoolteams zullen bewuster moeten gaan kiezen. Kennisnet wil hier bij helpen door het ontwikkelen van een stappenplan om de keuze meer te laten passen bij je onderwijsvisie.

Digitalisering in het beweginsonderwijs: Een praktische presentatie hoe je bewegingsonderwijs leuker en beter kunt maken met techniek dmv het anders inrichten van een gymlokaal en het gebruik maken van oa video.

Referentie architectuur: Om al onze data op school beter te kunnen koppelen en te vergelijken is het noodzakelijk om een overzicht te maken van wat we allemaal gebruiken en te komen tot een standaard, waardoor gegevens eenvoudiger vanuit één systeem kunnen worden gelezen.

Ontwerpend en onderzoekend leren De Lucasschool laat een Pecha Kucha zien waar ze uitleggen hoe zij op de school in samenwerking met de TU Delft vorm geven aan ontwerpend leren. Zij hebben hiervoor werkvormkaarten ontwikkeld die te vinden zijn op ontwerpenindeklas.nl

Kennisnet wijzer: Kennisnet heeft een groot aantal tools ontworpen om ICT beter en planmatiger in te gaan zetten op de school. Zij hebben een platform ontworpen waar al deze tools op staan.

Gerelateerde pagina's: