Wat is SD Fryslan

 

Betekenisvol leren met ICT

Kennisnetwerk Samen Deskundiger Fryslan wil zich met ondersteuning van de PO raad en stichting Kennisnet, sterk maken voor betekenisvol inzetten van ICT-mogelijkheden op de school. Door samen kennis te delen en ervaringen uit te wisselen willen we voor de basischolen in Friesland het ICT-onderwijs een impuls geven.

Samen Deskundiger Fryslân is opgericht met ondersteuning van Kennisnet en is daarna op zelfstandige basis verder gegaan, ondersteund door de drie onderwijsorganisaties CBOF, DBOF en de Noorderbasis.

Samen Deskundiger Fryslan bestaat uit zo'n 20 ICT-coordinatoren van zo'n achttien besturen. De Pabo NHL, stichting Kennisnet en de PO raad fungeren als gesprekspartner. Zij vormen zo gezamenlijk een provinciaal netwerk rondom ICT in het basisonderwijs.
 
Activiteiten: 
Regionale bijeenkomsten: Friese basisscholen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de onderwijskwaliteit. De volgende stap is het streven naar hoge ambities bij ouders, leerkrachten en kinderen. Om de ambities te verhogen moet het leren aansluiten bij de maatschappij. Het moet betekenisvol zijn. Kinderen moeten weten waarom ze naar school gaan en wat hun toekomstperspectief is.

De leden van SD Fryslan komen zo'n zes keer per schooljaar bij elkaar en bespreken de actuele thema's die spelen in het onderwijs. (gerelateerd met ICT)

Daarnaast organiseren zij op regelmatige basis onderwijsalons voor bestuurders en praktijkmiddagen voor de leerkrachten in de regio.

Wanneer zich gelegenheden of activiteiten voor doen die voor het netwerk relevant zijn, worden deze zo veel mogelijk gedeeld of naar Friesland gebracht. De kracht van het netwerk is ook het volume. Kijk hiervoor naar de agenda en de activiteiten op deze site.

 Sd-Fryslan wordt gecoördineerd door:

Teun Meijer en Sijbrand Dijkstra