Studiereis Estland

Reisverslag studiereis Estland.

Een afvaardigingen van een achttal besturen binnen Friesland zijn op studiereis naar Estland geweest. Bijzondere wat we hier hopen te zien en te ervaren is dat Estland een van de meest digitale landen is.

Bij de afscheiding van Rusland in 1991 had men weinig vertrouwen in de Russen. Men wilde alles anders dan men gewend was en een economie die niet gebonden was aan het bestaande grondgebied (je weet het maar nooit met de Russen was de gedachte).

Door de opkomst van het digitale tijdperk werd er veel gedigitaliseerd. Zo heeft iedere burger een e-pas waar al zijn gegevens op staan en waarvan hij/zij zelf aangeeft wat er op welk moment met welke instantie gedeeld wordt. Naast deze digitale economie zijn we natuurlijk vooral nieuwsgierig hoe dit in het onderwijs een plek heeft gekregen. We bezoeken twee scholen. In bijgaande brochure vind je informatie over het onderwijs in Estland en ons reisschema.

Op de eerste dag in Tallinn zijn we onder de indruk van de presentatie van Anett M in E-Estonia showroom. Na afscheiding van Rusland 27 jaar geleden, hebben de leiders van Estland hun ID bewijs en koers bepaald. Met focus, lef en volharding is hier aan gewerkt. Nu staat hier een Estland nummer 1 in de wereld als het gaat om deskundigheid en toepassing van IT. Toegankelijk voor iedereen. De inwoners bepalen zelf wie toegang heeft tot hun gegevens. Op scholen en universiteiten is IT en mediawijsheid onderdeel van het curriculum. Vandaag bezoeken we een school.

Tweede dag in Tallinn. Een mooie introductie op de rondleiding van de Tallinna Sydalinna Skool. Een school voor kinderen van 7-16 jaar. Opnieuw valt ons op dat vanuit visie en met focus gewerkt wordt aan onderwijsontwikkeling .  Kunst en ICT hebben een prominente plaats in het onderwijs aanbod. In de school is WHY het centrale woord. Een goed idee van leraren is welkom. Mits goed onderbouwd met feiten.

Onze gastvrouw herhaalt: geen emoties, niet: ik heb het gevoel dat. Expirementeer ruimte is er zeker en fouten maken mag. Samenwerken, projectmatig werken en afstemming op ondersteuningsbehoeften van leerlingen is volop in ontwikkeling. De resultaten van de leerlingen stijgen, maar de druk is hoog.

De droom van onze gastvrouw is dat de druk afneemt, maar de resultaten blijven stijgen. Dat klinkt als een paradox, maar de school gelooft hierin.

Derde dag in Tallinn. We bezoeken een school met 500 leerlingen van 7-18 jaar. Als eerste worden we meegenomen naar het ruime schoolplein. In het gevarieerde dagprogramma (8.00 uur tot 17.00 uur) van de Tallinna Sydalinna Skool is veel ruimte voor beweging en buiten spelen. Voorbeelden zijn de Gamebreaks en de Discobreaks.  Ook leraren worden gestimuleerd om te dansen  en mee te doen met de yogales. Naast de verplichte vakken biedt de school hobby vakken zoals dans, muziek, drama en basketbal. Over het algemeen bepalen de ouders nog aan welke hobby hun kind deel gaat nemen.

Op de school zijn mooie initiatieven zichtbaar met betrekking tot het gebruik van ICT in het onderwijs. Er is een innovatie lab, kinderen kunnen regelmatig gebruik maken van tablets en laptops. De school stimuleert leraren om samen lessen te ontwikkelen. Het valt ons op dat er veel competities worden gehouden.

Wie kan het beste zingen? Wie is het meest media wijs? Welke leerling of school haalt de beste resultaten ? We sluiten de ochtend af met een bezoekje in het kantoor van de directeur van de school. Trots wordt hij door onze gastvrouw voorgesteld als winnaar van de competitie ‘beste schooldirecteur van Tallinn’.

Afsluiting studiereis Estland

Na een presentatie van de digitale inrichting van het land en twee schoolbezoeken werd de studiereis afgesloten met een conferentie in het hotel. Vanuit Estland waren er drie presentaties en vanuit SD-Fryslan twee.

De aftrap was van Ekool; https://ekool.eu/index_en.html 

eKool

ekool.eu

eKool is a education network that connects learners and educators, helping them to collaborate and organize their school life. By providing simple to use tools for teaching/learning community ranging from curricula planning to school-to-home communication, eKool makes school life more transparent and learning information up-to-date and accessible.
Een Estse ontwikkelaar van landelijk gebruikt leerlingvolgsysteem en oudercommunicatieplatform over de visie en de manier waarop het systeem bijdraagt aan beter onderwijs. Bijzonder was het platform ook daar waar nodig toegankelijk is voor lokale overheden en zorginstellingen. Zeer overzichtelijke info van en voor alle betrokkenen. 

 

Hierna was het de beurt aan Innove; https://www.innove.ee/en/ 

 

Home - Innove

www.innove.ee

Innove conducts and coordinates various examinations and tests: Estonian language proficiency examinations, citizenship examinations, state examinations, basic school final examinations and standard-determining tests.
Een organisatie die bijdraagt aan ontwikkeling van curriculum en leermaterialen, onder andere e-learning. Deze worden aangeboden via eKoollikot; oftewel eSchooltas.

Door de centralistische, landelijke en eenduidige benadering van het onderwijs is er veel vergelijkbare data beschikbaar, waardoor het onderwijsaanbod snel en doeltreffend aan te passen is. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door de universiteiten waar een goede en nauwe samenwerking mee is. Het aanbod is wel erg gericht op toetsing en testen. 

 

De derde presentatie uit Estland was de Hitsa; https://www.hitsa.ee/en

#HITSA

www.hitsa.ee

The aims of Information Technology Foundation for Education are to support information and communication technology-related education development in Estonia.
Een organisatie voor ICT in het onderwijs (vergelijkbaar met Kennisnet).
HITSA is onder andere eigenaar van het Progetiiger project, een landelijke database met lesideeën op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden. Met de vertaalfunctie zou je deze lesideeën ook prima kunnen gebruiken voor je eigen school. Ook filmpjes op youtube. 

 

Hierna was het de beurt aan onderwijsgroep Elan met het innovatorium https://www.innovatorium.nu

Het iNNOVATORIUM - Stiens

www.innovatorium.nu

Bezoek schoolteam. Het iNNOVATORIUM biedt schoolteams de gelegenheid om een op maat gemaakt programma voor de eigen school samen te stellen onder leiding van een iNNOVATORIUM medewerker.
Foto Teun

 

Tenslotte nog een presentatie van Ambion over het waarom en de wijze waarop zij bezig zijn met de transitie naar het Apple ecosysteem.

 

Gerelateerde pagina's: