Bestuurder

ICT onderwijs valt anno 2019 niet meer weg te denken uit de Friese basisscholen. Zeker binnen alle Palludarascholen  in Sneek en de regio daaromheen wordt op betekenisvolle manier gewerkt met velerlei ICT toepassingen.

Deze toepassing vindt niet alleen plaats binnen het huidige curriculum door het inzetten van de modernste devices, maar ook door middel van een aantal ICT activiteiten door de leerlingen zelf, zoals 3d- printen, robotica en programmeren.

Wat daarbij wordt gesignaleerd, is  dat al deze ontwikkelingen zich steeds meer exponentieel versnellend voordoen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we door intensief samenwerken met andere scholen en besturen optimaal met deze snel veranderende omstandigheden kunnen omgaan.

Samen worden we sterker en beter op dit dynamische ontwikkelgebied. Met en van elkaar willen leren is hierbij van groot belang.

In het kennisnetwerk Samen Deskundiger Fryslân komt deze samenwerking uitstekend tot zijn recht.

We maken daarom dan ook graag deel uit van SD Fryslan:

“Samenwerken aan en voor optimale ICT impulsen in het Friese onderwijs.”

 

Joop Fortuin

Voorzitter College van Bestuur Stichting Palludara.