Sd leden

Sijbrand Dijkstra
Coördinator SD-Fryslân, Beleidsmedewerker ICT & Onderwijsontwikkeling, Locatie Manager E-Lab

sijbrand.dijkstra@ambion.nl
Teun Meijer
Coördinator SD-Fryslân, Stafmedewerker Onderwijs & ICT, Coördinator iNNOVATORIUM Stiens

tmeijer@elanowg.nl
Alet van Elburg-Dotinga
Stafmedewerker ICT en Manager AVG, Stichting Palludara, Werkgroep Leermeerfriesland.nl, Webmaster SD Fryslan

elburg@palludara.nl
Sije Hoekstra
Bovenschools ICT-er bij Arlanta

ict@arlanta.nl
Klaas van der Zee
Bovenschools ICT er bij Arlanta

ict@arlanta.nl
Anne-Jan Bruinsma
Onderwijskundig ICT'er bij OPO-Furore

a.bruinsma@opo-furore.nl
Lienke Boot
Bovenschools ICT-er en FG van Stichting Nijegaast

bict@nijegaast.nl
Henk Visser
Beleidsmedewerker ICT van Noventa

h.visser@noventa.nl
Vincent Haagsma
ICT-coördinator/ Leerkracht SBO Sudwester Sneek

v.haagsma@sbo-sudwester.nl
Hette Feenstra
Projectleider ICT NoorderBasis

h.feenstra@noorderbasis.nl
Feike Kingma
BICT-er CBO NWF

f.kingma@cbo-nwf.nl
Rudmer de Jong


ict@pcboleeuwarden.nl
Marcel Wilming


m.wilming@adenium.nl
Lieuwe Sybesma


l.sybesma@cbo-meilan.nl
Geert Jan Zijlstra


g.zijlstra@sbo-sudwester.nl
Tineke Woudwijk
ICT coordinator

t.woudwijk@stichtingoarsprong.nl