Sijbrand Dijkstra

Coördinator SD-Fryslân, Beleidsmedewerker ICT & Onderwijsontwikkeling, Locatie Manager E-Lab

Apple ecosysteem, opzetten ICT experimenteercentra, regievoering ICT beheer, MDM via Zuludesk, AR/ VR in het onderwijs

Gerelateerde pagina's: