Alet van Elburg-Dotinga

Stafmedewerker ICT en Manager AVG, Stichting Palludara, Werkgroep Leermeerfriesland.nl, Webmaster SD Fryslan

Stafmedewerker ICT en AVG manager.

Stichting Palludara, Sneek eo

Weet veel van: Ouderportalen, Websites, Privacy en digitale geletterdheid.