Samen Deskundiger
Kennisnet

Apple-event 2018

1 oktober 2018 - Een Apple event in Friesland vol inspirerende sprekers op het gebied van ontwikkeling, vernieuwingen en praktische toepassingen in het onderwijs.
lees meer ...

Besturen ontwikkelen leerlijn programmeren voor basisonderwijs

7 juni 2016 - Onderwijsgroep Fier en Stichting OPONOA hebben samen met Kennisnet en SLO een leerlijn programmeren ontwikkeld. Deze leerlijn is door alle scholen in Nederland vrij te gebruiken. De leerlingen maken in deze leerlijn kennis met een tiental programmeerbegrippen, zoals algoritmes, patronen en variabelen.
lees meer ...

Bijeenkomst ICT-coördinatoren en IB in Leeuwarden

27 november 2015 - Donderdag 26 november is de bijeenkomst voor bovenschoolse ICT-coördinatoren en bovenschoolse IB-ers. Deze bijeenkomst is tevens een regiobijeenkomst van de PO-Raad.
lees meer ...

Glasvezel basisonderwijs friesland

27 november 2015 - In een rapport van de PO raad staat dat een groot deel van de basisscholen in Friesland niet beschikt over een snelle internetverbinding. Gedeputeerde Poepjes geeft aan dat er al een plan is opgesteld om dit binnen een jaar op te lossen.
lees meer ...

O365 support en korting

27 november 2015 - Veel gebruikers hebben na de technische inrichting van een O365 omgeving nog veel vragen.
lees meer ...

Bijeenkomst Oudercommunicatie

20 augustus 2015 - Bijeenkomst 5 juni 2015 - Veel scholen willen de komende tijd de informatievoorziening naar de ouders een nieuwe impuls te geven. Een zogenaamd ouderportaal het contact met de ouders versterken.
lees meer ...

ICT conferentie Drachten

8 juni 2015 - Woensdag 16 april 2015 werd in het Adverium te Drachten door SD-Fryslân samen met het VO (ICT Noord) een grote ICT conferentie georganiseerd. Na opening
lees meer ...

Privacy

8 juni 2015 - Door toenemend gebruik van ICT in de maatschappij wordt ook het zorgdragen voor privacy steeds belangrijker. Dat geldt ook voor het onderwijs waar digitale leermiddelen
lees meer ...