Samen Deskundiger
Kennisnet

Besturen ontwikkelen leerlijn programmeren voor basisonderwijs

7 juni 2016

Onderwijsgroep Fier en Stichting OPONOA hebben samen met Kennisnet en SLO een leerlijn programmeren ontwikkeld. Deze leerlijn is door alle scholen in Nederland vrij te gebruiken. De leerlingen maken in deze leerlijn kennis met een tiental programmeerbegrippen, zoals algoritmes, patronen en variabelen.
Bij elk begrip zijn leerdoelen beschreven, voor de onder-, midden- en bovenbouw, en zijn voorbeeldlessen opgenomen. Scholen en leerkrachten kunnen zelf kiezen aan welke begrippen ze aandacht besteden, en welke lessen ze daarvoor eventueel gebruiken. Meer informatie: https://www.kennisnet.nl/artikel/leerlijn-geeft-houvast-bij-programmeren-op-school/